ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

 Ξένη Γλώσσα για στρατιωτικούς σκοπούς . 

Το κέντρο Ξένων γλωσσών SMART GENERATION είναι ικανό να υποστηρίξει μαθήματα στρατιωτικής ορολογίας στα Αγγλικά – Γαλλικά – Ιταλικά – Τούρκικα και Γερμανικά. Τα μαθήματα αυτά γίνονται από εκπαιδευτικούς με εμπειρία στη χρήση της ξένης γλώσσας σε στρατιωτικό περιβάλλον.

Τα μαθήματα ορολογίας είναι συνήθως σε κλειστά τμήματα ενός ή δύο ατόμων και το επίπεδο διδασκαλίας συμφωνείται ύστερα από συζήτηση έτσι ώστε οι μαθητές να λάβουν την εκπαίδευση που τους χρειάζεται. Συνήθως το επίπεδο είναι στη ανώτερη βαθμίδα Γ1 και δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να:

 • Εξετάσουν τις σχέσεις των ενόπλων δυνάμεων της κάθε χώρας.
 • Να κατανοήσουν τους στόχους και τη δομή της άμυνας και του στρατού της ξένης χώρας.
Μέσα σε 30 περίπου ώρες μαθημάτων εξετάζουμε θεματικά για την κάθε ξένη χώρα τα εξής.
 1. Το διοικητικό κέντρο άμυνας
 2. Τις ευθύνες και τους ρόλους του στρατιωτικού προσωπικού
 3. Την προμήθεια εξοπλισμού
 4. Την παροχή ιατρικών υπηρεσιών
 5. Την Εκπαίδευση στο ξένο στρατό
Τα μαθήματα είναι σχεδιασμένα από έμπειρους καθηγητές ενώ το περιεχόμενο ενισχύεται από τεράστιο ποιλυμεσικό αρχείο που βοηθάει τους μαθητές να
 • ακούσουν για την πληροφορία
 • να μιλάνε και να παρουσιάζουν ή να δίνουν μια συνέντευξη τύπου.
 • διαβάζουν για την κατανόηση πληροφοριών.
 • γράφουν ανάλογα με το επίπεδο δυσκολίας που έχει ο κάθε μαθητής.
Τα μαθήματα αυτά  σχεδιάστηκαν για να καλύψουν την ανάγκη στρατιωτικών να κάνουν ένα ταξίδι στο εξωτερικό ή μια μετάθεση και γίνονται σε έκτακτα διαστήματα ή ανά περιόδους. Συστήνονται για ταχύρυθμη εκπαίδευση – μέσα σε διάστημα 2 εβδομάδων. Το κόστος κυμαίνεται ανάλογα με τη γλώσσα και το επίπεδο. Επικοινωνήστε συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας ή περάστε για μια συζήτηση από ένα από τα παραρτήματα μας στη Λάρισα για  περισσότερα.

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.