09. 09. 2020

ΖΟΟΜ μαθήματα αγγλικών

Από το Μάρτιο το Smart Generation ήταν από τα πρώτα Κέντρα Ξένων Γλωσσών στην Λάρισα που ξεκίνησε άμεσα τη διδασκαλία μέσω τηλεδιάσκεψης. Είχαν δοκιμαστεί 7 διαφορετικές πλατφόρμες πριν καταλήξουμε στο ZOOM. To οποίο...

Read More →
05. 01. 2013

christmas projects 2012

Άλλο ένα project συνεργασίας με άλλα σχολεία στο εξωτερικό. Τα παιδιά ετοίμασαν γιγάντιες χριστουγεννιάτικες κάρτες τις οποίες γέμισαν ευχές στην αγγλική γλώσσα. Ετοιμάστηκαν συνολικά 4 κάρτες και μετά στάλθηκαν σε 4 διαφορετικά σχολεία σε όλο το...

Read More →
29. 04. 2012

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΩΝ

Το κέντρο ξένων γλωσσών SMART GENERATION είναι μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας εκπαιδευτικών κέντρων που σκοπό έχει να βοηθήσει τα παιδιά να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Κάτι τέτοιο γίνεται εφικτό μέσω δημιουργίας ειδικού λογαριασμού ηλεκτρονικού...

Read More →