Μαθήματα Γερμανικών για παιδιά προσχολικής ηλικίας

On 04/09/2014 by admin

γερμανικά για παιδιάΜαθήματα για παιδιά προσχολικής ηλικίας (6-8 ετών)

AUFWÄRMKURS –μαθήματα προθέρμανσης

 

Σε αυτή την ηλικία, τα παιδιά έρχονται σε πρώτη επαφή με τη γερμανική γλώσσα, εξοικειώνονται με τη μελωδία και τον τρόπο προφοράς, βασικό λεξιλόγιο και τις φράσεις απαραίτητες για επικοινωνία.

Στο φροντιστήριό μας, τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από τα παιχνίδια και τραγούδια, και όχι καθηλωμένη απαραίτητα σε ένα θρανίο. Στα παιχνίδια χρησιμοποιούνται εκφράσεις που υπάρχουν στην παιδική καθημερινότητα, οι οποίεςπαραμένουν και εκτός πλαισίου ενός παιχνιδιού.

Μαθαίνοντας σε μια ομάδα συνομηλίκων,  το παιδί μαθαίνει να εκφράζεται ελεύθερα και χωρίς δισταγμό εφαρμόζοντας υλικό που παρουσιάζεται σε ένα διακριτικό τρόπο. Εργασία με τις εικόνες και τα παιχνίδια βοηθάει τα παιδιά να απελευθερωθούν και εκφράζονται ελεύθερα ταυτόχρονα μαθαίνοντας μέσα από το παιχνίδι αυτό.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.