Δικτυακη πυλη Ploteus

On 05/12/2011 by admin

Στόχος της δικτυακής πύλης Ploteus είναι να συνδράμει μαθητές και φοιτητές, εργαζομένους, όσους αναζητούν εργασία, γονείς, συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και εκπαιδευτές, οι οποίοι αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες για σπουδές στην Ευρώπη:

 * ευκαιρίες μάθησης και δυνατότητες κατάρτισης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·
* συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης·
* προγράμματα ανταλλαγών και υποτροφίες·
* κάθε απαραίτητη πληροφορία για εσάς που θέλετε να μετακινηθείτε σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα.


Επισκεφθείτε τον ιστοχώρο Ploteus

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.