Ονόματα επιτυχόντων στις εξετάσεις πιστοποιητικών γλωσσομάθειας 2012

On 10/08/2012 by admin

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα

  1. για ΔΠ Κρατικό ΣΤΗΝ Ιστοσελίδα  results.minedu.gov.gr  ανατίθενται τις Διευθύνσεις / Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου είχαν υποβληθεί οι αιτήσεις των υποψηφίων.
  2. PALSO και EDEXCELστην Ιστοσελίδα   http://www.palso.gr/?i=portal.el.news.96   ανατίθενται στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών που δηλώσαν συμμετοχή.
  3. ESB και στην UCLAN Ιστοσελίδα   http://www.europalso.gr/?q=node/613  ανατίθενται στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών που δηλώσαν συμμετοχή.
  4. ECCE ECPE ΚΑΙ ΣΤΗΝ Ιστοσελίδα    http://www.hau.gr/?i=examinations.en.news.2751  ανατίθενται στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών που δηλώσαν συμμετοχή.

Για όλα τα άλλα πτυχία γλωσσομάθειας οι υποψήφιοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους φορείς που τα οργανώνουν ή τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών στα οποία δήλωσαν συμμετοχή. Τα κέντρα ξένων γλωσσών SMART GENERATION θα βρίσκονται ανοιχτά καθημερινά από τις 16 Αυγούστου, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.