Θερινά μαθήματα

On 31/05/2021 by admin

Τα θερινά δεν είναι απλά περνάω την τάξη και πάω στην επόμενη. Η θερινή προετοιμασία έχει κυρίως τρεις επιδιώξεις:

1. Την αξιοποίηση του χρόνου. Ο χρόνος είναι καθοριστικός παράγοντας στην μαθησιακή διαδικασία.

2. Την κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερης ύλης, ώστε κατά τη χειμερινή περίοδο ο μαθητής να είναι ικανός να εμβαθύνει στις παραγωγικές δεξιότητες της γλώσσας (έκθεση – προφορικά).

3. Τη βαθύτερη προσέγγιση και μελέτη βασικών γνώσεων από την ύλη της προηγούμενης τάξης, που είναι απαραίτητες για να γράψει καλύτερα στις εξετάσεις πιστοποιήσης ξένης γλώσσας και να φτάσει μέχρι το PROFICIENCY πριν το λύκειο.

Η διάρκεια των μαθημάτων είναι συνήθως 5 εβδομάδες και γίνονται σε ώρες και μέρες που συναποφασίζουν οι καθηγητές με τους μαθητές.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.