ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΩΝ

On 29/04/2012 by admin

Το κέντρο ξένων γλωσσών SMART GENERATION είναι μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας εκπαιδευτικών κέντρων που σκοπό έχει να βοηθήσει τα παιδιά να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Κάτι τέτοιο γίνεται εφικτό μέσω δημιουργίας ειδικού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημιουργεί το σχολείο μας και εποπτεύει ο καθηγητής.

Τα παιδιά πάνω από 13 ετών μπορούν να επικοινωνήσουν με άλλα παιδιά σε άλλα σχολεία για θέματα που τα απασχολούν μέσω ίντερνετ χωρίς να αναφέρουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Τα παιδιά μαθαίνουν για τον κόσμο έξω από την ελλάδα και συνεργάζονται με τα άλλα σχολεία για να δημιουργήσουν διάφορα πρότζεκτς.

Μια από τις μέρες αυτές έγινε και μια επικοινωνία με γυμνάσιο στην Αμερική για να συζητήσουν τα παιδιά μεταξύ τους τις διαφορές των δύο λαών στο φαγητό.

Η συζήτηση κράτησε 25 λεπτά και όλα τα παιδιά είχαν ετοιμάσει ερωτήσεις από πρίν.  Κατάλαβαν ότι και στην Αμερική τα παιδιά δεν τρώνε συνέχεια “hamburgers and fries” ενώ έμαθαν πως εκεί γνωρίζουν τα πάντα για τον ελληνικό “γύρο”.

Η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Skype ένα πρόγραμμα για βιντεοκλήσεις μέσω του ίντερνετ ενώ έγινε και χρήση του διαδραστικού πίνακα που υπάρχει στην τάξη.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.