Κώδικας και ρομποτική

On 03/10/2017 by admin

Υπάρχουν πολλοί λόγοι να μάθει το παιδί σας προγραμματισμό.

Ο προγραμματισμός αποτελεί όχι μόνο γνωστικό αντικείμενο αλλά και εκπαιδευτικό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη νοητικών ικανοτήτων.

Όμως η εκμάθηση πληροφορικής όπως παρέχεται στην εκπαίδευση είναι παρωχημένη και οι προσπάθειες που έγιναν στο δημόσιο σχολείο φαίνεται ότι δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι μαθητές δηλώνουν απογοητευμένοι. Αυτό οφείλεται στην παραδοσιακή προσέγγιση του προγραμματισμού κατά την οποία διδάσκεται συνήθως μια γλώσσα γενικού σκοπού που δεν ικανοποιεί τις ανάγκες των μαθητών και δεν βοηθά στην κατανόηση βαθύτερων εννοιών.

Εδώ και κάποια χρόνια έχουν εισαχθεί νέα μοντέλα (φυσικά και μηχανικά ) μάθησης. Τα ρομποτικά συστήματα και η εκπαιδευτική ρομποτική δημιουργεί το σκηνικό για ένα πιο ευέλικτο και βιωματικό τρόπο μάθησης. Ενεργοποιούν το μαθητή, απελευθερώνουν την δημιουργικότητα του και ενισχύουν την κριτική του σκέψη. Το λάθος μετατρέπεται σε εμπειρία και ενθαρρύνεται. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα και προϊόν άμεσης αλληλεπίδρασης.

Ο καλύτερος τρόπος λοιπόν βιωματικής μάθησης είναι στο τμήμα ρομποτικής και προγραμματισμού στο SMART GENERATION στη Λάρισα.

Τα τμήματα είναι κάθε Σάββατο. Περιορισμένος αριθμός εγγραφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410628645

code kids 1

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.