ΛΥΣΕΙΣ

Οι ξένες γλώσσες είναι στο αίμα μας και όχι μόνο. 

smartboard

Τι κάνετε όταν φτάνει η στιγμή που για την οργάνωση και την υποστήριξη μιας δράσης (διερμηνεία – συνέδριο – μετάφραση – σύνταξη κειμένου) δεν μπορείτε σαν επιχείρηση ή προσωπικά εσείς και χρειάζεστε συνεργάτες και μάλιστα τους καλύτερους;

Με την συνεργασία μας θα επωφελειθείτε απο μια σειρά υπηρεσιών που ενσωματώνουν την ποιότητα και την τεχνογνωσία. Η υπηρεσίες μας χωρίζονται σε εκπαιδευτικές και επιχειρηματικές. Πέρα απο τη διδασκαλία ξένων γλωσσών μπορούμε να αξιοποιήσουμε το προσωπικό μας για :

Λύσεις για επιχειρήσεις

  •  την οργάνωση και διαχείρηση μιας συνάντησης ( απο μια ξένη γλώσσα προς τα ελληνικά και αντίστροφα είτε είναι μετάφραση είτε διερμηνεία)
  • την έρευνα και την οργάνωση αλληλογραφίας για μια επιχείρηματική δραστηριότητα (μετάφραση – αναφορά – σύνταξη κειμένου)
  • την οργάνωση και την δημιουργία ένος συνεδρίου εκπαίδευσης για την εταιρεία σας. (σε συνεργασία με την εταιρεία smartips)
  • την οπτιακουστική υποστήριξη και την καταγραφή πρακτικών μιας συνεδρίασης.
  • την μετάφραση ιστοσελίδων και κειμένων εργασίας.
Λύσεις εκπαιδευτικές
  • την έρευνα και την οργάνωση αλληλογραφίας και επικοινωνία με Πανεπιστήμια του εξωτερικού (για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών)
  • την εκπαίδευση για οποιαδήποτε γλώσσα και πτυχίο.
  • την μετάφραση  ακαδημαϊκής αρθρογραφίας, διπλωματικών εργασιών.
  • την ειδική εκπαίδευση στην ορολογία (στρατιωτική, οικονομική)
  • την ταχύρυθμη εκπαίδευση σε ειδικά τμήματα σπουδών και ιδιαίτερα μαθήματα.


Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.