ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ξένων γλωσσών 

Σε μερικές περιπτώσεις οι ενήλικες δεν μπορούν να ενταχθούν σε πλήρες πρόγραμμα. Για αυτό το λόγο τα μαθήματα μπορούν να γίνουν και ιδιαίτερα στο χώρο σας είτε στο δικό μας χώρο. Στο κέντρο Ξένων Γλωσσών SMART GENERATION στη Λάρισα, μπορείτε εσείς να καθορίσετε τις ώρες και τους στόχους της εκπαίδευσης σας. Τα ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών χρεώνονται λίγο παραπάνω από τις τιμές τμήματος όμως κατά διαστήματα υπάρχουν και προσφορές ιδιαιτέρων σε τιμές φροντιστηρίου. Γενικώς διακρίνουμε δύο μορφές ιδιαιτέρων:

  • Ατομικά

Για αποτελεσματική εκπαίδευση με ένα καθηγητή ξένης γλώσσας ανά μαθητή. Το ΚΞΓ Smart Generation μπορεί να σας αναλάβει από την αρχή ή απλά να σας τονώσει στα αδύνατα σημεία. Τα ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών γίνονται στο σπίτι σας ή στο κέντρο μας, ενώ τα ιδιαίτερα μαθήματα Γαλλικών, Ιταλικών και Ισπανικών καθώς επίσης και τα ιδιαίτερα μαθήματα Ρωσικών και Γερμανικών γίνονται στο φροντιστήριο μας στη Λάρισα. Για όλες τις γλώσσες υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης μαθήματος από απόσταση μέσω ζωντανής σύνδεσης SKYPE .

  • Δύο μαθητές μαζί

Τα μαθήματα Ξένης γλώσσας γίνονται πιο διασκεδαστικά και αποτελεσματικά όταν έχετε παρέα. Αν γνωρίζετε κάποιον άλλον που θέλει να μάθει μια ξένη γλώσσα τότε γραφτείτε και οι δύο στο κέντρο μας. Είναι πιο φτηνό και ενδυναμώνει τη γλωσσική σας επάρκεια καθώς έχετε όλα τα πλεονεκτήματα μιας εκπαίδευσης σε ομάδα.

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.