ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ

Click on one of the languages to read a translation

Μετάφραση

Έχουμε μεταφράσει επιστημονικά εγχειρίδια για γιατρούς , φοιτητές και νομικά έγγραφα για δικηγόρους. Οι μεταφράσεις μπορούν να επικυρωθούν από δικηγόρο για το γνήσιο της μετάφρασης. Χρεώνουμε ένα λογικό ποσό κάθε φορά ανάλογα με το μέγεθος του μεταφραζόμενου έργου.

 

Διερμηνεία

Εάν πρόκειται για κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό ή κάποιος συνεργάτης από άλλη χώρα δυσκολεύεται να επικοινωνήσει μαζί σας, εμείς έχουμε τη δυνατότητα να αναλάβουμε μέσω του δικτύου των συνεργατών μας την αποστολή διερμηνέα που θα σας βοηθήσει να επικοινωνήσετε άμεσα στη δική σας γλώσσα.

 

Ειδικές μεταφραστικές υπηρεσίες στις εξής γλώσσες:

  • Ελληνικά – Τούρκικα – Ελληνικά
  • Ελληνικά – Πολωνικά – Ελληνικά
  • Ελληνικά – Ιταλικά – Ελληνικά
  • Ελληνικά – Γαλλικά – Ελληνικά
  • Ελληνικά – Αγγλικά – Ελληνικά
  • Ελληνικά – Γερμανικά – Ελληνικά


Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.