ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

 

έχω μια ιδέαΠροετοιμάζουμε τους υποψήφιους κυρίως για τα εξής πτυχία:

  • Κρατικό Γ1
  • PEARSON LONGMAN/ Edexcel Level 4 και Level 5
  • Cambridge CAE & CPE
  • MICHIGAN ECPE & ALCE
  • TIE level C1
  • TOEIC score 720 και πάνω
  • IELTS score 7.5 και πάνω

Η προετοιμασία είναι μια διαδικασία που απαιτεί κόπο και χρόνο. Μετά το Βασικό πτυχίο Αγγλικών (Lower) μπορεί ο μαθητής να προετοιμαστεί για το ανώτατο πτυχίο Αγγλικών (proficiency). Όμως κρίνεται σκόπιμο να δουλέψει για αυτό πάνω από ένα έτος . Ανάμεσα στο Ανώτατο δίπλωμα και το βασικό υπάρχει ακόμα μια βαθμίδα που μπορεί κανείς να εξεταστεί. Η ανώτερη βαθμίδα λέγεται Γ1 και σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο ανήκουν σε αυτήν αρκετά πτυχία όπως το Κρατικό Γ1 και το edexcel Level 4.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.