ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Τα τμήματά μας εδώ είναι:il_570xN.76773719

  • A Senior : Μιλάνε για την καθημερινή ζωή, το σχολείο, τον καιρό, το φαγητό, τον ελεύθερο χρόνο. Μαθαίνουν τη ποσότητα, τα ανώμαλα ρήματα, το μέλλοντα, την προστακτική, τα ρήματα ικανότητας και τις ερωτηματικές λέξεις ενώ μπορούν να συγκρίνουν. Γράφουν σε φίλους και περιγράφουν τη μέρα τους.
  • B Senior: Ξέρουν να διαβάζουν καθαρά και γρήγορα πλέον ενώ έχουν αναπτύξει και την αίσθηση της έρευνας και της αυτό δημιουργίας. Βλέπουν ξένες ταινίες και ακούνε μουσική. Χρησιμοποιούν αρκετές ξένες λέξεις στην τάξη και δεν έχουν μεγάλο πρόβλημα να καταλάβουν κάτι στα Αγγλικά. Μαθαίνουν τα επιρρήματα ,τον παρακείμενο, το απαρέμφατο και την υπόθεση, την παθητική φωνή και τις διάφορες προθέσεις. Ξέρουν να περιγράφουν τις διακοπές τους και τις δραστηριότητες τους .
  • C Senior: Ενίσχυση του λεξιλογίου και της γραμματικής και βαθύτερη κατανόηση της Γλώσσας και του πολιτισμού. Στο τέλος της χρονιάς τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους με  πτυχίο Palso.
  • D Senior: Ασχολούνται με διάφορες ομαδικές εργασίες. Γράφουν εκθέσεις ιδεών, γράμματα, αναφορές και ιστορίες. Εκθέτουν την άποψή τους με σαφήνεια στη ξένη γλώσσα γραπτώς και προφορικώς. Είναι έτοιμοι για τις εξετάσεις  που αντιπροσωπεύουν το επίπεδο γνώσεων Β1.(BCCE, Edexcel 2)
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.