εισαγωγή στο GMAT

 

gmat λαρισα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ στο πτυχίο GMAT
ΤΟ τεστ GMAΤ, ή γνωστό και ως Graduate Management Admission Τest, είναι ένα δίπλωμα που χρειάζεται στις αιτήσεις για μεταπτυχιακό MBA. Το τεστ αυτό αξιολογεί μερικές βασικές και ακαδημαϊκές γνωστικές ικανότητες επιπέδου Λυκείου ενώ δεν περιλαμβάνει ερωτήσεις επιχειρηματικού περιεχομένου.
Μέσα από την μεθοδολογία μας στο κέντρο Ξένων γλωσσών SMART GENERATION  θα μάθετε τα πάντα για το τι περιλαμβάνει το GMAT, πως βαθμολογείται ο εξεταζόμενος καθώς και διάφορες τεχνικές για να τα πάτε καλύτερα. Είμαστε από τα λίγα κέντρα ξένων γλωσσών που καλύπτουμε και τα μαθηματικά του GMAT με ορολογία της Αγγλικής γλώσσας στο μάθημα αυτό.
Συχνές Ερωτήσεις
Κάνετε Αγγλικά για μαθηματική ορολογία;
Φυσικά υπάρχει πρόβλεψη για βοήθεια στα μαθηματικά και για μετάφραση των δύσκολων όρων στα αγγλικά.
Μπορώ να δώσω GMAT όποτε θέλω;
Ναι αν έχετε πτυχίο proficiency (με άριστα) και έχετε εμπειρία από Αγγλικά οικονομικών όρων και στη συγγραφή κριτικής άρθρων με αναπτυγμένο λεξιλόγιο τότε μπορείτε να δώσετε άνετα εξετάσεις.
Πώς διδάσκουμε το GMAT;
Οι εξετάσεις αυτές διαρκούν 3 ώρες και 46 λεπτά περίπου και χωρίζονται σε τρία μέρη: την έκθεση, τις πολλαπλές ερωτήσεις και το ακουστικό μέρος.

1. Quantitative:  Αυτός ο τομέας ασχολείται με 2 είδη ερωτήσεων –  Problem Solving και  Data Sufficiency. Εξετάζονται 37 ερωτήσεις σε 75 λεπτά. Σε αυτό το τεστ εξετάζονται οι μαθηματικές ικανότητες σας ( μαθηματικά λυκείου) και ένα βασικό επίπεδο IQ .  Χρειάζεται περίπου 10 ώρες προετοιμασίας για θεωρία και 15 ώρες για πρακτική.

2. Verbal: Αυτό το κομμάτι έχει 3 ειδών ερωτήσεις  – Sentence Correction, Critical Reasoning και Reading Comprehension. Συνολικά 41 ερωτήσεις σε 75 λεπτά

Sentence correction: Είναι το πιο δύσκολο και χρειάζεται την μεγαλύτερη εξάσκηση.  Εδώ χρειάζεται κάποιος να ξέρει καλά την γραμματική της Αγγλικής και θα χρειαστεί γύρω στις 30 ώρες για μία καλή επανάληψη ακολουθώντας κάποιο σχετικό βιβλίο.  Οι ερωτήσεις πρέπει να ακολουθούν μια λογική και όχι να λύνονται μηχανικά. Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της προετοιμασίας εδώ είναι οι ιδιωματισμοί.

Reading Comprehension: Εδώ εξετάζεται η ικανότητα του υποψηφίου να διαβάζει και να αντιλαμβάνεται γρήγορα ένα κείμενο. Ο στόχος είναι να αντιληφθούμε τι λέει το κείμενο στην ουσία στο λιγότερο χρόνο. Εδώ δίνουμε συνήθως για προετοιμασία και κείμενα από πολύ γνωστά περιοδικά και βίντεο ομιλίες. Αν το επίπεδό σας είναι επιπέδου Γ 1 συστήνουμε τουλάχιστον 1 εξάμηνο μαθήματα με στόχο την αύξηση του λεξιλογίου και την ανάγνωση τέτοιων κειμένων.

Critical reasoning: Εδώ εξετάζεται η ικανότητά σας να σκεφτείτε λογικά. Να καταλάβετε την διαφορά μεταξύ συμπεράσματος και υπόθεσης. Μέσα από την πρακτική μαθαίνετε να καταλαβαίνετε την ερώτηση και να προχωράτε στις απαντήσεις

Με τη βοήθειά μας κάνετε όλα τα τεστ που χρειάζεται βλέποντας τις θεωρίες και τις ερωτήσεις.

3. Analytic Writing Assessment (AWA): Οι περισσότεροι από εσάς δεν ανησυχούν πολύ για την έκθεση καθώς δεν μετράει και τόσο στο σκορ. Όμως δεν πρέπει να την αγνοήσετε.

Το τεστ έχει δύο διαφορετικές εκθέσεις -Analysis of an argument και Analysis of an Issue. Ο χρόνος είναι 30 λεπτά για κάθε έκθεση και πρέπει να γράψετε ένα καλό βαθμό και εδώ.  Εδώ σας δίνουμε διάφορους οδηγούς που μπορούν να βοηθήσουν να γράψετε το θέμα άνετα ακολουθώντας τη λογική.

Η πρακτική βοηθάει αλλά αυτό δε σημαίνει ότι λύνοντας χιλιάδες ερωτήσεις θα γράψετε καλύτερα. Πρέπει να μάθετε 100 συγκεκριμένα πράγματα και να τα εφαρμόσετε στις εξετάσεις. Στο κέντρο ξένων γλωσσών δίνεται έμφαση στην σωστή προετοιμασία των υποψηφίων αναλύοντας τις λύσεις των προβλημάτων και όχι κάνοντας απλά τεστ μέσα σε έναν υπολογιστή. Η προετοιμασία μπορεί να κρατήσει από ένα έτος έως 2 μήνες και κάποιος που προετοιμάζεται με άριστο επίπεδο Αγγλικών θα χρειαστεί να μελετήσει περίπου 120 ώρες (ασκήσεις στο σπίτι) για να πάρει πάνω από 600.

ΈΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ στη Λάρισα:  Κάθε μήνα.

Τύπος μαθήματος :  ΙΔΙΑΊΤΕΡΑ
Νέα δυνατότητα παρακολουθησης από απόσταση μέσω SKYPE.
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.