ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Οι τάξεις μας εδώ είναι:
  • Τα παιδιά χαίρονταιΠρονηπιακή (prejunior): Προνηπιακή τάξη για παιδιά 1ης  Δημοτικού. Τα παιδιά διδάσκονται τα γράμματα της αλφαβήτου, τραγουδούν Αγγλικά και μαθαίνουν εύκολες λέξεις. Γενικώς με το παιχνίδι (realistic situations with cross cultural elements) μαθαίνουν την ξένη γλώσσα εύκολα και γρήγορα.
  • A Προκαταρκτική (Α Junior ): Για παιδιά 2ας   και 3ης Δημοτικού. Σε αυτή τη τάξη τα παιδιά διδάσκονται λεξιλόγιο, γραμματική, ανάγνωση και γραφή μέσα από την παιδαγωγική μέθοδο των βιβλίων που χρησιμοποιούμε. Γίνεται χρήση του DVD ως εποπτικό μέσω διδασκαλίας ενώ είναι και η πρώτη χρονιά που εξοικειώνονται με τους υπολογιστές και δουλεύουν με εύχρηστα και σύγχρονα multimedia.
  • Β προκαταρκτική (B Junior): Για παιδιά που συνεχίζουν από την προηγούμενη τάξη. H  σύμπτυξη 2 τάξεων σε μία είναι πρακτικά δύσκολο για παιδιά μικρής  ηλικίας. Εδώ μαθαίνουν περισσότερο λεξιλόγιο και γραμματική. Γράφουν καλύτερα και  περιγράφουν αντικείμενα και ανθρώπους με ευκολία.  Ξέρουν να μετρούν να λένε την ώρα, να ζητάνε ή να δέχονται , να χρησιμοποιούν τον αόριστο και πολλά άλλα.
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.