ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

Τα ανώτατα τμήματα σπουδών και τα αντίστοιχα πτυχία τους είναι:
COURS 7 – DALF  C1
Οι χρήστες της γλώσσας στο επίπεδο C1 είναι ανεξάρτητοι. Μπορούν και μιλάμε με εύγλωττα και αυθόρμητα. Κατέχουν μεγάλο όγκο λεξιλογίου και μπορού να διαλέξουν την κατάλληλη έκφρασηγια να μιλήσουν και να σχολιάσουν. Ο λόγος τους είναι καθαρός χωρίς δισταγμούς, με έλεγχο στη σύνταξη και τη δομή.
COURS 8 – DALF C2
Οι χρήστες επιπέδου C2 ξεχωρίζουν για την ακρίβεια, ευγλωττία, εκφραστικότητα στο λόγο. Αυτοί πλέον μπορούν να χειριστούν τη γλώσσας για ακαδημαικούς και γενικά υψυλού επιπέδου σκοπούς.
Στο κέντρο ξένων γλωσσών Smart Generation θα βρείτε έμπειρους καθηγητές με πανεπιστημιακή μόρφωση όπου είτε είναι δίγλωσσοι είτε έχουν ως μητρική γλώσσα τα Γαλλικά. Το κέντρο μας στη Λάρισα έχει από το 1988 βοηθήσει δεκάδες μαθητές και σπουδαστές να μάθουν τα γαλλικά και να τα φτάσουν στο μεγαλύτερο επίπεδο. Στις σύγχρονες υποδομές που διαθέτουμε κάνουμε χρήση της διαδραστικής τεχνολογίας και του ίντερνετ στρέφοντας το ενδιαφέρον το μαθητών στην επικοινωνία σε αυτή τη γλώσσα και όχι μόνο στη στείρα παρακολούθηση κανόνων γραμματικής και λεξιλογίου.
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.