ΠΤΥΧΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

Προσαρμόστε τα μαθήματά σας στο ρυθμό που θέλετε. Εμείς σας προσφέρουμε τα κλειδιά της επιτυχίας.

Τι πρέπει να γνωρίζετε: Τα πτυχιακά μαθήματα σκοπό έχουν να περάσει ο μαθητής στο πτυχίο. Εδώ δίνεται εμφαση στο προφορικό λόγο οσον αφορά τη σωστή προφορά καθώς επίσης και στην έκθεση που διδάσκεται βασισμένη σε σχέδια και κατευθύνσεις που δίνονται απο αναγνωρισμένες διδακτικές μεθόδους. Όλα τα γαλλικά πτυχία αντιστοιχούν στο Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αναγνωρίζονται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλες τις χώρες του κόσμου, από εργοδότες, πανεπιστήμια και κρατικούς φορείς.

Μερικές ακόμα πληροφορίες :

  • Κάθε πτυχίο περιλαμβάνει 4 δοκιμασίες: Kατανόηση και έκφραση προφορικού λόγου, κατανόηση και έκφραση γραπτού λόγου.
  • Το πτυχίο Β2 επιτρέπει την εγγραφή σε Γαλλόφωνα Πανεπιστήμια.
  • Το πτυχίο C2 είναι για ενήλικες.

Πτυχία που σας ενδιαφέρουν:

  • DELF – DALF – TCF,
  • Sorbonne 2,
  • Κρατικό πτυχίο γλωσσομάθειας
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.