ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Επίπεδο B1

Ολοκληρώνοντας το επίπεδο αυτό θα μπορείτε να επικοινωνήσετε στην καθημερινή ζωή σε μια Γερμανική πόλη. Θ α μπορείτε να μιλήσετε για τις εμπειρίες σας και να κάνετε τις απόψεις σας για κάτι ξεκάθαρες. Θα μπορείτε να διηγηθήτε ένα γεγονός που έγινε παλιότερα και να περιγράψετε  μια διαδρομή ή ένα ταξίδι.

 

Επίπεδο B2

Με την ολοκλήρωση αυτού του επιπέδου θα μπορείτε να πείθετε τους παρευρισκομένους  και να ενημερώνετε αυθόρμητα – ακόμη και στις πιο μακροσκελείς συζητήσεις με φυσικούς ομιλητές. Θα μπορείτε να ακολουθήσετε τα σύνθετα κείμενα και τις συζητήσεις και να επικοινωνήσετε την η άποψή σας με σαφή τρόπο.

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.