ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

2012-05-24 18.04.39Επίπεδο Α1

Μαθαίνοντας τα παιδιά κάνουν την αρχή για τις απλές εκφράσεις και τις προτάσεις. Εδώ μπορούν να περιγράψουν που ζουν και ποια είναι τα χόμπι τους.

Επίπεδο Α2

Τα παιδιά μπορούν να λαμβάνουν απλές πληροφορίες και να περιγράψουν τις ανάγκες, παραδείγματος χάριν όταν είναι στην αγορά. Τα παιδιά καταλαβαίνουν κάποιες εκφράσεις σημαντικές για την καθημερινότητά τους.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.