ΠΤΥΧΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Πτυχία που σας ενδιαφέρουν

ΠΤΥΧΙΑ GOETHE

Τα πτυχία GOETHE είναι διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας από Α1 για αρχάριους μέχρι C2 για το υψηλότερο γλωσσικό επίπεδο.

 • Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1. Απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 10 έως 16 ετών. Πιστοποιεί απλές, βασικές γλωσσικές γνώσεις και αντιστοιχεί στο πρώτο επίπεδο (Α1) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER). Αποτελείται από τις ενότητες:
  • Κατανόηση γραπτού λόγου 20 λεπτα
  • Κατανόηση προφορικού λόγου 20 λεπτά
  • Παραγωγή γραπτού λόγου 20 λεπτά
  • Παραγωγή γραπτού προφορικού 15 λεπτά (προφορική εξέταση ανά ομάδες).
 • Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2. Απευθύνεται σε εφήβους ηλικίας από 12 έως 16 ετών. Πιστοποιεί βασικές γλωσσικές γνώσεις και αντιστοιχεί στο δεύτερο επίπεδο (Α2) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER). Αποτελείται από τις ενότητες:
  • Κατανόηση γραπτού λόγου, 30 λεπτα
  • Κατανόηση προφορικού λόγου, 30 λεπτα
  • Παραγωγή γραπτού λόγου 30 λεπτα
  • Παραγωγή προφορικού λόγου 15 λεπτά
 • Goethe-Zertifikats B1: Zertifikat Deutsch (ZD) Η εξέταση Goethe-Zertifikat Β1 απευθύνεται σε εφήβους που έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και ενήλικες που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους. Χαρακτηρίζει το χρήστη της γλώσσας ανεξάρτητο και αντιστοιχεί στο τρίτο επίπεδο (Β1) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER). Αποτελείται από τις ενότητες:
  • Κατανόηση γραπτού λόγου, 65 λεπτα
  • Κατανόηση προφορικού λόγου, 40 λεπτα
  • Παραγωγή γραπτού λόγου 60 λεπτα
  • Παραγωγή προφορικού λόγου 15 λεπτά (προφορική εξέταση ανά ζεύγη).
 • Goethe-Zertifikats B2: Zertifikat Deutsch (ZD) είναι μια εξέταση Γερμανικών για εφήβους συνιστάται οι ενδιαφερόμενοι να έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους και ενήλικες από 16 ετών.  Πιστοποιεί γνώσεις σε προχωρημένο επίπεδο και αντιστοιχεί στο τέταρτο επίπεδο (B2) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Αποτελείται από τις ενότητες:
  • Κατανόηση γραπτού λόγου, 65 λεπτα
  • Κατανόηση προφορικού λόγου, 40 λεπτα
  • Παραγωγή γραπτού λόγου 75 λεπτα
  • Παραγωγή προφορικού λόγου 15 λεπτά (προφορική εξέταση ανά ζεύγη).
 • Goethe-Zertifikat B2 ηλεκτρονικά
  Οι εξετάσεις διεξάγονται ηλεκτρονικά στο Εξεταστικό Κέντρο σε φορητούς υπολογιστές του
  Ινστιτούτου με γερμανικό πληκτρολόγιο. Στον φορητό υπολογιστή οι συμμετέχοντες στην
  εξέταση ολοκληρώνουν τις ενότητες Κατανόηση Γραπτού Λόγου, Παραγωγή Γραπτού Λόγου
  και Κατανόηση Προφορικού Λόγου (με ακουστικά). Η ενότητα Παραγωγή Προφορικού Λόγου
  διεξάγεται ως συνήθως από έμπειρους εξεταστές του Goethe-Institut. Δεν είναι δυνατή η
  διεξαγωγή της εξέτασης από το σπίτι.
 • Goethe-Zertifikat C1 εξέταση Goethe-Zertifikat C1.  Απευθύνεται σε ενήλικες (συνιστάται οι υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους). Πιστοποιεί γνώσεις σε πολύ προχωρημένο επίπεδο και αντιστοιχεί στο πέμπτο επίπεδο (C1) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER). Αποτελείται από τις ενότητες:
  • Κατανόηση γραπτού λόγου, 70 Λεπτά
  • Κατανόηση προφορικού λόγου περίπου 40 λεπτά
  • Παραγωγή γραπτού λόγου 80 Λεπτά
  • Παραγωγή προφορικού λόγου 10 ή 15 λεπτά (προφορική εξέταση ατομική ή ανά ζεύγη).
 • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom απευθύνεται σε ενήλικες,(συνιστάται οι υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους).
 • Πιστοποιεί άριστες γνώσεις και αντιστοιχεί στο έκτο επίπεδο (C2) της κλίμακας έξι επιπέδων
  γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).
  Η εξέταση αναγνωρίζεται από τα ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας ως πιστοποιητικό για
  τη χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας. Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από
  τους φορείς αναγνώρισης στα εκάστοτε κρατίδια, όπως: Υπουργεία Πολιτισμού, Παιδείας και
  Εκπαίδευσης, Υπηρεσία Παιδαγωγικής Κατάρτισης Εκπαιδευτικών, Περιφερειακή
  Κυβέρνηση και Διοίκηση Γερουσίας. Αποτελείται από τις ενότητες:

  • Κατανόηση γραπτού λόγου, 80 λεπτα
  • Κατανόηση προφορικού λόγου, 15 λεπτα
  • Παραγωγή γραπτού λόγου 80 λεπτα
  • Παραγωγή προφορικού λόγου 35 λεπτα (ατομική προφορική εξέταση).

Την 01-01-2012 το πιστοποιητικό Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom αντικατέστησε τα πιστοποιητικά: Goethe-Zertifikat: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) και Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).

ΚΡΑΤΙΚΟ

 • Α1 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (Κ.Π.Γ.)
 • Α2 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (Κ.Π.Γ.)
 • Β1 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (Κ.Π.Γ.)
 • Β2 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (Κ.Π.Γ.)
 • Γ1 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (Κ.Π.Γ.)

ΕΙΔΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ

 • TestDaF

ΠΤΥΧΙΟ OSD
Το ÖSD είναι πλήρες μέλος του ALTE και έχει διεθνή αναγνώριση .Τα Πιστοποιητικά είναι αναγνωρισμένα στην Ελλάδα από το ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) με αντιστοιχία στα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Τα OSD είναι πιστοποιητικά με αναγνώριση στα πανεπιστήμια και στην αγορά εργασίας των γερμανόφωνων χωρών (Αυστρία, Γερμανία, Ελβετία).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ OSD:

Εξέταση σε 2 ενότητες:

Οι εξετάσεις για τα επίπεδα Α1, Α2, Β2 και Γ1 προσφέρονται σε δύο ενότητες:
– γραπτή εξέταση (κατανόηση γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή
γραπτού λόγου)
– προφορική εξέταση (παραγωγή προφορικού λόγου). Οι υποψήφιοι μπορούν να δίνουν τα
δύο μέρη της εξέτασης ανεξάρτητα το ένα από το άλλο και για κάθε μέρος της εξέτασης
(γραπτή / προφορική) λαμβάνουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Στην περίπτωση που
δώσουν και πετύχουν και τα δύο μέρη της εξέτασης μέσα σε έναν χρόνο λαμβάνουν και το
ενιαίο πιστοποιητικό.
Χρήση λεξικού στην γραπτή και κατά την προετοιμασία του προφορικού. Στο επίπεδο Β2 επιτρέπεται η χρήση μονόγλωσσου ή δίγλωσσου λεξικού. Στα επίπεδα Γ1 και Γ2 επιτρέπεται η χρήση μονόγλωσσου λεξικού.

Βάση 50/100 της μέγιστης βαθμολογίας στα επίπεδα A1 και A2.
Εξετάσεις για παιδιά και εφήβους
Εξετάσεις με θεματολογία προσαρμοσμένη στους υποψήφιους μικρότερης ηλικίας στα
επίπεδα Α1 –Γ1, η οποία δεν επηρεάζει την ισοτιμία του πιστοποιητικού.
4 εξεταστικές περίοδοι τον χρόνο
Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν 4 φορές τον χρόνο (Μάρτιο, Ιούνιο,
Σεπτέμβριο, Δεκέμβριο)

ÖSD/Goethe B1: εξέταση ανά δεξιότητα

Το Zertifikat B1 σχεδιάστηκε από κοινού από το ÖSD, το Goethe Institut και το Πανεπιστήμιο
του Friburg/Ελβετία. Παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης ενός ενιαίου πιστοποιητικού για όλες
τις δεξιότητες, με την προϋπόθεση επιτυχίας σε όλες τις δεξιότητες μέσα σε ένα
ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση που παρέλθει ο χρόνος αυτός, οι
επιτυχόντες/επιτυχούσες παραλαμβάνουν 4 πιστοποιητικά, τα οποία αντιστοιχούν στις 4
δεξιότητες (κατανόηση γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού
λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου) και έχουν την ίδια ισχύ με το ενιαίο πιστοποιητικό.

Μετάφραση των πιστοποιητικών
Όλα τα πιστοποιητικά συνοδεύονται από την αγγλική και την ελληνική τους μετάφραση.

Βραβεία
Οι επιτυχόντες/οι επιτυχούσες με άριστη επίδοση απαλλάσσονται από τα εξέταστρα του
επόμενου επιπέδου. Η απαλλαγή ισχύει για όλες τις εξεταστικές περιόδους και όλα τα
εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.