ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Click on one of the languages to read a translation

Η ελληνική γλώσσα είναι απαραίτητη για εργασία και παραμονή στην Ελλάδα για ορισμένες εθνικότητες. Υπάρχουν εξετάσεις που πιστοποιούν την γνώση αυτή κάθε χρόνο. Στο σχολείο μας ο δάσκαλος φροντίζει να μάθει ο ενήλικας σπουδαστής με εύκολο και γρήγορο τρόπο την ελληνική γλώσσα.

 

Τα τμήματα των Ελληνικών είναι :

  • Α1 – Εισαγωγή στην ελληνική γλώσσα – ανάγνωση & γραφή.
  • Α2 – Οικεία θέματα, βασικές πληροφορίες, δημόσιες ανακοινώσεις.
  • Β1 – Θέματα προσωπικού ενδιαφέροντός, κοινωνικές και γλωσσικές συνήθειες
  • Β2 – Επαγγελματικές επαφές ,περισσότερο λεπτομερή και σύνθετα κείμενα.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.