ΤΟΥΡΚΙΚΑ

Τουρκική σημαία

Τον τελευταίο καιρό οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν σταθεροποιηθεί. Παρόλα αυτά, όσοι γνωρίζουν Τουρκικά γίνονται ανάρπαστοι στην εργασία σε τομείς όπως η τηλεόραση , η διπλωματική και το εμπόριο.

 Ο στόχος μας

Ο σκοπός μας είναι μέσα σε τρία το πολύ χρόνια να μάθουν οι μαθητές καλά τη γραμματική, να αποκτήσουν ένα πλούσιο λεξιλόγιο και τέλος να μπορούν να μιλήσουν σε επίπεδο καθημερινών εκφράσεων και να καταλάβουν το συνομιλητή τους.

 

Τα τμήματά μας

Α Έτος

  • Μαθαίνετε το αλφάβητο και τη φωνητική αρμονία. Συνεχίζετε με επιθήματα και παραγωγικές λέξεις ενώ από τα πρώτα κιόλας μαθήματα θα δείτε και το βοηθητικό ρήμα είμαι (-dir,-dir,-dur,…) .
  • Προσέχετε τη συμφωνία του ρήματος με το υποκείμενο ενώ παράλληλα εστιάζετε την προσοχή σας στις πτώσεις και τις αντωνυμίες.
  • Συνεχίζετε με βασικούς χρόνους και ρήματα ενώ παράλληλα αυξάνετε σημαντικά τη δυνατότητα να  μιλήσετε στα Τούρκικα να ζητήσετε κάτι και να πάρετε πληροφορίες. Ο μαθητής μπορεί να αναπτύξει διαλόγους που αφορούν στην καθημερινή ζωή, να ζητήσει πληροφορίες, να χρησιμοποιήσει με ευχέρια καθημερινές εκφράσεις και να λάβει μέρος σε μια συζήτηση

Β Έτος

  • Μια πιο συστηματική και λεπτομερή προσέγγιση πάνω στη γλώσσα που θα σας φέρει σε ένα καλό επίπεδο γραφής και ανάγνωσης με πλούσιο λεξιλόγιο και ανεβασμένη γνώση της γραμματικής.
  • Θα μπορείτε άνετα να συνδιαλέγεστε στη γλώσσα αυτή, να διαβάσετε εφημερίδες ή να εκφράσετε μια σύνθετη άποψη.

Γ Έτος

  • Μια πολλή καλή γνώση της γλώσσας και του πολιτισμού της χώρας. Θα έχετε προσλάβει ένα πλούσιο λεξιλόγιο από ρήματα , εκφράσεις, παράγωγα που θα σας βοηθήσουν να εμπλουτίσετε την ομιλία και τη γραφή σας.
  • Οι σπουδές μπορούν να οδηγήσουν στην πιστοποίηση της γνώσης με πτυχίο που απονέμεται από το Τουρκικό Κράτος.
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.