ΘΕΑΤΡΟ και ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια δυναμική και πολυδιάστατη διαδικασία όπου οι διαφορετικές συμπεριφορές, οι διαφορές του πολιτισμού μιας άλλης φυλής και χώρας, τα στερεότυπα και οι συμπεριφορές των ανθρώπων  έρχονται αντιμέτωπα μεταξύ τους.

Ένας από τους στόχους της διδασκαλίας είναι να προσεγγίσουμε θετικά τον ξένο πολιτισμό και να δημιουργήσουμε με τους μαθητές ερεθίσματα για προσωπική ή ακόμα και επαγγελματική ανάπτυξη. Το θέατρο σαν τεχνική στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας εμπνέεται από την αντίθεση και δίνει την ευκαιρία στο μαθητή να ενεργοποιηθεί μέσα στη τάξη , να αυτοσχεδιάσει, να επικοινωνήσει επιτυχημένα.

Στο κέντρο ξένων γλωσσών Smart Generation έχουμε αναπτύξει μια στρατηγική που δίνει σημασία στον πολιτισμό της ξένης γλώσσας και χρησιμοποιούμε το θεατρικό παιχνίδι για να αναπτύξουμε τη θετική συμπεριφορά και την δημιουργική επικοινωνία.  Για παράδειγμα ζητείται από τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά δίνοντας εναλλακτικές απόψεις για την πορεία ενός θεατρικού ρόλου. Ο αυτοσχεδιασμός και η μίμηση επίσης είναι τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αναπτυχθούν συγκεκριμένες γλωσσικές ικανότητες.

Όλα στο θεατρικό παιχνίδι σε αντίθεση με το επαγγελματικό θέατρο που γίνεται για το κοινό, είναι προς όφελος του μαθητή. Και τα πιθανά οφέλη από αυτή τη διαδικασία μέσα στη τάξη μπορούν να ποικίλουν από την κατανόηση του λεξιλογίου μέσα στο περιεχόμενο, και την προφορά ή τον τονισμό ως την αύξηση της αυτοπεποίθησης του μαθητή ότι μπορεί  μάθει την ξένη γλώσσα.

Δεν πιέζουμε το παιδί να μάθει το ρόλο και τις λέξεις αν δεν θέλει. Το αντίθετο χρησιμοποιούμε θεατρικά κείμενα από λέξεις που έχουν διδαχθεί μέσα στη χρονιά που πέρασε και δημιουργούμε ένα περιβάλλον ασφάλειας μέσα στη τάξη όπου ο καθηγητής δίνει τη δυνατότητα για αλλαγή των ρόλων και των σεναρίων ανάλογα με την φαντασία του κάθε παιδιού. Οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν μεγάλα κείμενα απέξω, μπορούν ακόμα και να διαβάζουν το κείμενο καθώς παίζουν.

Ο στόχος μας δεν είναι η απομνημόνευση. Αυτό που για εμάς έχει σημασία είναι να βλέπουμε να χτίζεται το ομαδικό πνεύμα, να θέλουν οι μαθητές να συμμετέχουν, να μαθαίνουν για άλλους πολιτισμούς, να τους υποστηρίζουμε στο να μαθαίνουν κάτι καινούριο σε μια ξένη γλώσσα και όλο αυτό να γίνεται με αμοιβαία κατανόηση και σεβασμό.

Στη θεατρική παράσταση τον Ιούνιο του 2008 που έγινε με την επίβλεψη της θεατρολόγου κα Ουγιάρου Βάιας πήραν μέρος περίπου 40 μαθητές από όλα τα επίπεδα. Στο σύνολο ανέβηκαν πέντε διαφορετικά έργα διάφορων επιπέδων. Τα κοστούμια και τα σκηνικά φτιάχτηκαν από τα παιδιά χωρίς κόστος.

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.