ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ενδιαφέροντα links ανά κατηγορία.


  Λεξικά
 1. Dictionary.Com
 2. Cambridge University Press Dictionaries
 3. Merriam-Webster Dictionary
 4. Oxford University Press Online Dictionary
 5. Macmillan Dictionary
 6. OneLook.Com
 7. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary
 8. Little Explorers – English Picture Dictionary
 9. WordNet Search
 10. The Visual Thesaurus
 11. Wordsmyth
 12. Heinle’s Newbury House Dictionary of American English
 13. www.babla.gr 
 14. Allwords
 15. Cambridge Dictionaries Online
 16. Encyclopedia Mythica
 17. Merriam Webster dictionary
 18. OneLook Dictionary
 19. Online Dictionary of Symbolism
 20. Research It
 21. The Elements of style
 22. Travlang’s Translating Dictionaries
 23. Thesaurus.com (Roget’s Thesaurus)
 24. yourDictionary.com
Λογισμικά
 1. Edubuntu Linux
 2. Λογισμικό δυσλεξίας CLARO SOFTWARE
Σπουδές
 1. Σταδιοδρομία – Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 2. Campus france
 3.  Γαλλικός οδηγός σπουδών
 4. Διαδραστικός οδηγός σπουδών για φοιτητές στο εξωτερικό
 5. Εργασία στη Γαλλία
 6. Ζωή και Εργασία στη Σουηδία.
 7. ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
 Φορείς εξετάσεων
 1. Hellenic American Union
 2. University of Cambridge ESOL
 3. British Council 
 4. Goethe Institute 
 5. Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών
 6. PALSO
 Περιεχόμενο Διδασκαλίας
 1. http://cliptank.com/PeopleofInfluencePainting.htm
 2. http://www.googleartproject.com/collections/#MuseumView
 3. http://www.bobsedulinks.com/art.htm
 4. http://www.johnkyrk.com/evolution.swf
 5. http://www.livebinders.com/play/play_or_edit?id=51119
 Διαδραστικός πίνακας
 1.  http://awwapp.com/draw.html
 2. http://www.drawastickman.com
 Odds ‘n Ends
 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.