ΡΩΣΙΚΑ από την αρχή

On 27/03/2018 by admin

Στο κέντρο Ξένων Γλωσσών SMART GENERATION πιστεύουμε στην δια βίου μάθηση μιας ξένης γλώσσας. Έτσι λοιπόν πάντα κάθε χρόνο δημιουργείται τμήμα για ενήλικες με σκοπό την επανάληψη μιας ξένης γλώσσας από την αρχή. Φέτος μετά τα Πολωνικά, σειρά έχουν τα Ρώσικα.

Νέο τμήμα Ρώσικης Γλώσσας από την αρχή. Για αρχάριους και μαθητές που τα έχουν ξεχάσει.

Πληροφορίες στη γραμματεία μας. Συνολικό κόστος μαθημάτων οχτώ εβδομάδων από 120€.RUSSIAN νέα αρχή

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.