12. 09. 2012

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Δεν είμαστε γραφείο ευρέσεως εργασίας αλλά μέσα στις δυσκολίες και την κρίση όποιες πληροφορίες βρίσκουμε για αναζήτηση εργασίας για δουλειά στο εξωτερικό θα την ανεβάζουμε εδώ. Μια πολύ καλή λίστα από τέτοια links την...

Read More →