04. 09. 2014

Μαθήματα Γερμανικών για παιδιά προσχολικής ηλικίας

Μαθήματα για παιδιά προσχολικής ηλικίας (6-8 ετών) AUFWÄRMKURS –μαθήματα προθέρμανσης   Σε αυτή την ηλικία, τα παιδιά έρχονται σε πρώτη επαφή με τη γερμανική γλώσσα, εξοικειώνονται με τη μελωδία και τον τρόπο προφοράς,...

Read More →