14. 01. 2013
Ισχύς Πιστοποιητικών Φορέων

Ισχύς Πιστοποιητικών Φορέων

Στο πλαίσιο της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσής σας, σας ενημερώνουμε ότι η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ παρατείνεται έως την 30/06/2013. Ισχύς Πιστοποιητικών Φορέων γνώσης χειρισμού Η/Υ  Σύμφωνα με την με αριθμό 3/1-2-2006...

Read More →