09. 09. 2020

ΖΟΟΜ μαθήματα αγγλικών

Από το Μάρτιο το Smart Generation ήταν από τα πρώτα Κέντρα Ξένων Γλωσσών στην Λάρισα που ξεκίνησε άμεσα τη διδασκαλία μέσω τηλεδιάσκεψης. Είχαν δοκιμαστεί 7 διαφορετικές πλατφόρμες πριν καταλήξουμε στο ZOOM. To οποίο...

Read More →